OPERAcje Artystyczne to subiektywny katalog filmów i tekstów, w którym nasi goście – nieraz przekornie i odważnie – opowiadają o kulisach pracy w teatrach operowych i filharmoniach, codziennym życiu artystycznym, technologicznej stronie spektakli, recepcji przedstawień operowych czy specyfice pracy w branży kultury i sztuki. Zdradzają też historie, których próżno szukać w materiałach prasowych i oficjalnych komunikatach. Ponieważ zaproszeni do projektu twórcy mieli dowolność artystyczną – każdy film i każdy tekst jest inny zarówno pod względem treści, jak i formy.

Projekt OPERAcje Artystyczne ma z jednej strony dostarczać wiedzę o operze i muzyce klasycznej, a z drugiej – popularyzować sztukę operową, która wciąż jawi się jako hermetyczna i trudna w odbiorze, choć w XXI wieku zdecydowanie taka nie jest! Udowodniają nasi goście: Ewa Vesin, Iryna Zhytynska, Justyna Skoczek, Hanna Marasz, Małgorzata Chrastek, Beata Dżon-Ozimek, Magdalena Grzybowska, Mariusz Godlewski, Karol Kozłowski, Roman Osadnik, Mischa Kozłowski, Michał Dudziński, Adam Olaf Gibowski, Kamil Biedrzycki, Zbigniew Wojciechowski i Mateusz Wiśniewski.

Dodatkowym społeczno-edukacyjnym walorem projektu jest fakt, że część tekstów opowiadających o operze zredagowana została przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w formacie ETR („easy-to-read” – ‘łatwe-do-czytania’) – tym samym nasz projekt przyczynia się on do niwelowania barier w dostępie do informacji i przeciwdziała wykluczeniom społecznym.

OPERAcje Artystyczne realizowane są  ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.

www.operaonline.pl

Facebook: OPERAcje Artystyczne / @operacjeartystyczne

Instagram: @operacjeartystyczne

YouTube: OPERAcje Artystyczne

Autorski projekt Stowarzyszenia im. Richarda Straussa