22 października 2018, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

W konferencji uczestniczyli muzykolodzy, muzycy, artyści, kulturoznawcy, historycy sztuki, literaturoznawcy, którzy przedstawili swoje refleksje na tematy ważne dla kultury polskiej przełomu XVIII i XIX wieku . Zaprezentowano 11 referatów:

Iwona Sawulska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Polscy śpiewacy operowi na europejskich scenach przełomu XVIII i XIX wieku; Andrzej Wolański (Akademia Muzyczna im  . Karola Lipińskiego we Wrocławiu) Antonina Campi w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu;

Karol Rzepecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Wybrane zagadnienia z kultury muzycznej Lublina I połowy XIX wieku

Juliusz Multarzyński (Stowarzyszenie im  . Marcelli Sembrich-Kochańskiej) Marcella Sembrich-Kochańska – artystka świata; 

Jan Żądło (Akademia Muzyczna im  . Karola Szymanowskiego w Katowicach) Zygmunt Stojowski – zapomniany kompozytor przełomu wieków

Julia Malik (The Grieg Academy and Grieg Artistic Research School w Bergen, Norwegia) Zanim pojawił się Moniuszko  . Prekursorzy gatunku pieśni w muzyce polskiej przełomu XVIII i XIX wieku;  

Olga Ksenicz (Akademia Muzyczna im . Karola Lipińskiego we Wrocławiu) Sentymentalizm w polskiej liryce wokalnej przełomu XVIII i XIX wieku – mało znane przykłady z kręgu pieśni preromantycznej

Kinga Krzymowska-Szacoń (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Polska kultura muzyczna I połowy XIX w  . w świetle ówczesnej krytyki muzycznej; 

Mateusz Wiśniewski (Uniwersytet Wrocławski) Goplana, a może Rusałka, czyli o promocji kultury polskiej za granicą na przełomie XIX i XX wieku

Justyna Skoczek (Akademia Muzyczna im  . Karola Lipińskiego we Wrocławiu) Nefelibata, czyli dlaczego warto być korepetytorem niezależnie od epoki

Marta Brzezińska(Akademia Muzyczna im  . Karola Szymanowskiego w Katowicach) Jan Stefani, Józef Elsner i Karol Kurpiński – specyfika i wokalne problemy wykonawcze we wczesnych operach polskich.

Wydarzeniem towarzyszącym interdyscyplinarnej konferencji naukowej był koncert galowy uczestników projektów związanych z Międzynarodowym Konkursem Wokalnym im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów

W Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur wystąpili: 
Ewa Vesin – sopran, 
Mykhailo Malafii – tenor (Ukraina), 
Erni Deng – sopran (Chiny), 
Monika Korybalska – mezzosopran, 
Michał Grabczuk – baryton, 
Jan Żądło – baryton, 
Justyna Skoczek – fortepian

Wydarzenie realizowane wspólnie z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Pomysłodawcy: Ewa Vesin i Mateusz Wiśniewski