W dniach 9 – 14 października 2021 roku zapraszamy na czwarte już warsztaty wokalne pod marką Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów, które Stowarzyszenie
im. Richarda Straussa współorganizuje od pięciu lat.

Antonina Campi Opera Masterclass 2021

W tym roku warsztaty poprowadzą: Mikołaj Zalasiński, baryton o międzynarodowej renomie występujący na najważniejszych scenach Europy i Polski, Katarzyna Trylnik, śpiewaczka i pedagog współpracująca z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, oraz Ewa Vesin, dyrektor artystyczna Konkursu i solistka, która w nadchodzącym sezonie zaśpiewa na scenach m.in. Rzymu, Pragi i Montpellier. Artystom towarzyszyć będą uznani pianiści-korepetytorzy: Justyna Skoczek, Olga Tsymbaluk i Mischa Kozłowski.

Warsztaty odbywać się będą w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, a kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie koncert finałowy w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (14 października, godz. 18:00, wydarzenie bezpłatne – wejściówki do odbioru w kasie CSK).

Projekty pod marką Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów odbywają się nieprzerwanie od 2017 roku. Stały się one jedyną w Polsce platformą artystyczną łączącą profesjonalny świat operowy (konkurs wokalny) z konsekwentną edukacją muzyczną na każdym poziomie (Masterclass) i refleksją teoretyczno-uniwersytecką (konferencja naukowa). W ciągu czterech lat realizacji tych wydarzeń Lublin odwiedzili artyści i twórcy z ponad 25 krajów świata! 

Wydarzenie Antonina Campi Opera Mastereclass 2021 bierze udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego