Łatwo znaczy prosto, czyli informacja łatwa do zrozumienia – polsko-niemieckie warsztaty „tekstu łatwego”

11-12 września 2017, Warszawa
13-14 września 2017, Wrocław
15-16 września 2017, Opole

Wiele tekstów, które czytamy na co dzień – od pism urzędowych, umów, zasad korzystania z transportu publicznego po ulotki informacyjne, przepisy kuchenne i codzienną prasę jest formułowanych tak, że często mamy trudności z ich zrozumieniem. Nie trzeba wiele, by teksty te stały się zrozumiałe. Nad tym właśnie – wedle jakich zasad uczynić teksty bardziej zrozumiałymi i dostępnymi – pracowano w doborowym polsko-niemieckim towarzystwie ekspertów.


Warsztaty poprowadziły doświadczone specjalistki „łatwego języka” z najstarszej organizacji niemieckiej zajmującej się tą tematyką – Netzwerk Leichte Sprache eV.: Gisela Holtz i Gabi Zehe. Dodajmy, że ta właśnie organizacja ustaliła reguły dla „łatwego” języka niemieckiego.


Z polskiej strony partnerem projektu była najbardziej doświadczona we wprowadzaniu i popularyzowaniu „języka łatwego” w Polsce organizacja: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ekspertkami prowadzącymi warsztaty były: Barbara Abramowska oraz Karolina Makowiecka

facebook.com/latwytekst

Autorski projekt Stowarzyszenia im. Richarda Straussa
Pomysłodawczyni: Beata Dżon-Ozimek