2-4 września 2018, Kraków

10-12 września 2018, Opole

Pięcioro aktorów niewidomych i niedowidzących z Teatru Aktora Niewidomego ITAN pod wodzą znakomitego aktora i reżysera, etatowego „czarnego charakteru” polskiego filmu, Artura Dziurmana pracowało z osadzonymi w aresztach podczas niecodziennych warsztatów teatralno-integracyjnych. 

Projekt jest autorską koncepcją, powstałą w konsultacji z wychowawcami w zakładach karnych i artystami, praktykami pracy z niewidomymi (Teatr ITAN Kraków). „Osadzeni z różnymi wyrokami być może pierwszy raz spotkają niewidomych, może swoje dawne ofiary. Ci przybędą jako artyści, którzy pokonali i pokonują wiele przeszkód. Przywiozą swój film, historię pracy nad nim i nad sobą. Podzielą się doświadczeniem, że zmiana na lepsze jest możliwa, zaktywizują więźniów twórczo i po ludzku pracą nad spektaklem, ucząc się siebie, nabierając zaufania, szacunku” – mówi Beata Dżon-Ozimek, pomysłodawczyni projektu.

Dwie serie 3-dniowych warsztatów zakończyły się minispektaklami. Dały uczestnikom m.in. umiejętności współpracy z niewidomymi, podwyższenie kompetencji społecznych, umiejętności „miękkie”, ważne w procesie resocjalizacji. Praca z krótkimi tekstami, ruch sceniczny pomogą osadzonym w przełamywaniu barier przed publicznymi wystąpieniami, w operowaniu głosem, ciałem – bo „sztuka daje światło, a moja dusza mroczna jest” – mówi Czarek, skazaniec z Wołowa. 

Warsztaty realizowane są przez Stowarzyszenie im. Richarda Straussa we współpracy z Fundacją ITAN. 

facebook.com/kultura.pomimo

Autorski projekt Stowarzyszenia im. Richarda Straussa

Pomysłodawczyni: Beata Dżon-Ozimek