7–12 września 2020, Lublin

Do udziału w trzeciej edycji kursu mistrzowskiego Antonina Campi Opera Masterclass zgłosiło się ponad 70 młodych śpiewaków. Zakwalifikowano 20 artystów, którzy pracowali ze znakomitym gronem mistrzów: Ewą Vesin, Katarzyną Tylnik i Mariuszem Kwietniem.

Wybitni artyści-pedagodzy prowadzili zajęcia, wspierali uwagami młodych wokalistów oraz  uczniów lubelskiej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego. W sesjach uczestniczyli i odegrali ważną rolę pianiści pedagodzy: Justyna Skoczek, Tomasz Pawłowski i Mischa Kozłowski.

Na koncercie galowym uczestników Masterclass 2020 w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur publiczność podziwiała i oklaskiwała młodych artystów, którzy podkreślali, że współpraca z mistrzami przynosi znakomite efekty.

Wydarzenie realizowane wspólnie z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Pomysłodawcy: Ewa Vesin i Mateusz Wiśniewski