Facebook.Youtube.
Witaj na naszej stronie

Stowarzyszenie
im. Richarda Straussa

Projekty pod przewodnictwem
Stowarzyszenia im. Richarda Straussa

Projekty pod marką Antoniny Campi z Miklaszewiczów
 
Projekty pod marką Antoniny Campi z Miklaszewiczów to m.in.: Międzynarodowy Konkurs im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów i Antonina Campi Opera Masterclass.


Odkryj projekt

Polanica
Zdrój
Muzyki
 
Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdroju i Stowarzyszenie im. Richarda Straussa byli organizatorami cyklu koncertów pod hasłem Polanica – Zdrój Muzyki.


Odkryj projekt

Kultura – pomimo
ciemności
i ograniczeń
 
Pięcioro aktorów niewidomych i niedowidzących z Teatru Aktora Niewidomego ITAN pod wodzą znakomitego aktora i reżysera, etatowego Artura Dziurmana. 
 
Łatwo
znaczy prosto
 
Wiele tekstów, które czytamy na co dzień – od  pism urzędowych, umów, zasad korzystania z transportu publicznego po ulotki informacyjne, przepisy kuchenne (…) 


Odkryj projekt

OPERAcje
Artystyczne
 
To autorski projekt Stowarzyszenia im. Richarda Straussa, do którego zaprosiliśmy solistów operowych, instrumentalistów, realizatorów spektakli (…) 


Odkryj projekt

„Clavertett” Zbigniewa Bargielskiego
 
Stowarzyszenie im. Richarda Straussa zrealizowało prawykonanie utworu Zbigniewa Bargielskiego „Clavertett” – kompozycji na klawesyn i kwartet smyczkowy.


Odkryj projekt

 

background

Media

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

O Stowarzyszeniu

Parę słów na temat Stowarzyszenia im. Richarda Straussa

Stowarzyszenie im. Richarda Straussa powstało we Wrocławiu w 2014 roku – skupia miłośników sztuki operowej, profesjonalistów zajmujących się branżą kultury i sztuki, pasjonatów muzyki Richarda Straussa oraz ich przyjaciół. 

W ciągu kilku lat nasza działalność znacznie ewoluowała i dziś opiera się na dwóch filarach: artystycznym – tworzymy i współtworzymy wydarzenia muzyczne (przede wszystkim operowe); oraz edukacyjno-kulturotwórczym – prowadzimy zadania z obszaru edukacji kulturalnej, przeciwdziałające wykluczeniom społecznym.

O naszych projektach przeczytać i usłyszeć można w mediach ogólnopolskich, lokalnych i branżowych (muzyka, kultura) oraz w licznych mediach społecznościowych.

 

Stowarzyszenie im. Richarda Straussa realizuje projekty autorskie i współpracuje z wieloma instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi i organizacjami pozarządowymi, m.in. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, Fundacją ITAN, Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, Akademią Muzyczną w Krakowie, Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie.

Działalność Stowarzyszenia im. Richarda Straussa zyskała uznanie wielu podmiotów, które współfinansowały konkretne wydarzenia. 

Do tego grona zaliczają się: Narodowe Centrum Kultury, Instytut Muzyki i Tańca, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja 

 

Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja
PZU, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Gmina Wrocław. 

Dziękujemy za zaufanie. 
 

Skład zarządu:

dr Mateusz Wiśniewski – prezes
dr Bassem Akiki – wiceprezes
Kalina Żołędziewska – skarbnik
Elżbieta Szczucka – członek zarządu

Zapraszamy do współpracy!

background

Kontakt

Poniżej znajdziesz informacje
jak do nas dotrzeć.

Email:

info@richardstrauss.pl
mateusz@richardstrauss.pl
kalina
@richardstrauss.pl
elzbieta
@richardstrauss.pl

Miło, że jesteś zainteresowany kontaktem z Nami, napisz do nas wiadomość.